Welcome To Suckhoetot.info

“Cuốn cẩm nang đáng tin cậy về sức khỏe trên Internet”.
0 +
Hướng dẫn
0 +
Câu trả lời
0 +
Đóng góp

Quảng cáo

Sức Khỏe Tốt cho phép những nhà kinh doanh, buôn bán, marketing pr sản phẩm, dịch vụ của mình trên website Sức Khỏe Tốt thông qua những hình thức như sau:

  1. Tiếp thị liên kết từ các đối tác trung gian như Accesstrade, Adflex, Shopee, Lazada, Tiki, Google, NativeAds,…
  2. Thuê top 1-2-3-4-5 những bài mang nội dung review sản phẩm dịch vụ.
  3. Thuê banner quảng cáo chứa liên kết, các liên kết textlink và backlink.